Leerlingvolgsysteem

Het leerlingvolgsysteem geeft docenten en begeleiders inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau.

Het gaat niet alleen om resultaten, ook informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling komt erin te staan. Een goede manier om de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen op de Urban Talent Academy te monitoren.