Urban Plus

De Urban Plus is een naschoolse opvang/verlengde schooldag voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. Urban Plus biedt een gespecialiseerde setting waar door middel van sport en spel gewerkt wordt aan sociaal-emotionele vaardigheden en talentontwikkeling. Het doel van naschoolse opvang voor de leerlingen is tweeledig. Allereerst bieden we de leerlingen een verlenging van de schooldag waarbij intensief gewerkt wordt aan de sociaal-emotionele doelen van de leerlingen. Het doel is dat de leerlingen hun sociaal-emotionele vaardigheden versterken zodat zij meer ontwikkelingskansen hebben en beter voorbereid zijn op de maatschappij. Naast het werken aan individuele sociaal-emotionele doelen, biedt het naschoolse programma van de Urban Plus ook de ruimte aan kinderen om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Ten tweede biedt de naschoolse opvang ondersteuning en ontlasting van ouders in de thuissituatie (ivm werk en /of een overbelast systeem).

De leerlingen van de Urban Plus hebben over het algemeen behoefte aan veel structuur, voorspelbaarheid en hulp bij het ontwikkelen van hun probleemoplossend vermogen. Daarnaast hebben de leerlingen het nodig dat er duidelijke regels en grenzen zijn binnen een overzichtelijk en warm klimaat. Ontspannen, spelen en leren binnen kleine groepen met de mogelijkheid om rustig te worden in time-out plekken is noodzaak. Ieder kind krijgt iedere dag nieuwe kansen en mag altijd weer met een schone lei beginnen. Het opdoen van succeservaringen, het stimuleren van talent en daarmee zelfvertrouwen is nodig om de leerlingen weer te laten geloven in zichzelf en zich op alle vlakken beter te laten ontwikkelen. Het aanbod van coaching, sport en spel, zoals dat geboden wordt bij de Urban Plus, sluit aan bij de doelen vanuit school.

Het gecombineerde aanbod van school en Urban Plus draagt bij aan de sociaal-emotionele vaardigheden van de kinderen, zodat zij op een positieve manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het aanbod sluit daarmee aan bij de onderwijsdoelen van Burgerschap.

De Urban Plus is voor bijzondere kinderen met een eigen kijk op de wereld waarbij nog een paar puzzelstukjes ontbreken. Wij gaan graag met ze op ontdekkingsreis om deze ontbrekende stukjes te zoeken!