De Stichting Urban Talent

Jongeren uit goed geschoolde milieus hebben vaak minder moeite met het hoge tempo van deze wereld. Het gevolg voor jongeren uit minder geschoolde milieus, uit kwetsbare buurten en met een migratie achterstand is echter groot. Zo is helpen bij huiswerk of stimulering om te sporten niet vanzelfsprekend. Dit kan direct leiden tot schooluitval of met vrienden verkeerde dingen te doen. Reden om deze jeugd centraal te stellen.

De Stichting Urban Talent richt zich op duurzame initiatieven om kwetsbare jongeren in Amsterdam te ondersteunen. Door deze groep aan praktische projecten te koppelen wordt niet alleen de kans op schooluitval teruggedrongen maar neemt ook de buurtparticipatie toe.
Voorbeelden kunnen het aanbieden van extra sportmogelijkheden of het creëren van stageplaatsen zijn.

Door lifestyle coaching i.c.m. sport kunnen jongeren gezonder leven en nemen zelf de regie in handen. De extra stageplaatsen zijn gericht op het verhogen van de buurtparticipatie op Sportpark De Eendracht. Ouderen krijgen begeleiding met rollator les, sport, spel en fitness.

Beleidsplan De Stichting Urban Talent 2020-2025

Rapport De Stichting Urban Talent