De Urban Talent Academy is al vele jaren bekend om het SportWerkt traject. We werken voor vrijwel alle middelbare scholen in Amsterdam. Deze trajecten hebben zich door de jaren heen als uiterst succesvol bewezen. Onze inzet heeft geleid tot aanzienlijke resultaten, waarbij veel jongeren via ons doorstromen naar andere scholen of terugkeren naar hun oorspronkelijke school.
Door de groeiende vraag en omdat we steeds meer jongere leerlingen aangemeld kregen, zijn we dit schooljaar een nieuw initiatief gestart namelijk  SW Junior een traject voor basisschoolleerlingen. Voor deze groep fungeert het vaak als een overbruggingsperiode in afwachting van een plek op speciaal onderwijs of een geschikte plek op een andere school. Bovendien bieden we voor leerlingen uit groep 7/8 in sommige gevallen de mogelijkheid om door te stromen naar de VSO Orion klas, die bij ons op locatie wordt aangeboden. Momenteel hebben weer beschikbare plekken  op het SW Junior Traject. Het SW Junior Traject biedt een unieke kans om in kleine groepen van maximaal 5 leerlingen te werken aan doelen die op de huidige school niet haalbaar blijken te zijn. Dit kan variëren van cognitieve uitdagingen tot gedragsproblemen. We richten ons op de thuiszitters maar ook op leerlingen die wachten op een plekje in het speciaal onderwijs, leerlingen die moeite hebben met leren binnen de huidige schoolsituatie, en leerlingen die door ingrijpende gebeurtenissen behandeling ondergaan maar tegelijkertijd schoolse vaardigheden moeten blijven ontwikkelen.
Ons programma is zorgvuldig ontworpen om een ondersteunende en stimulerende omgeving te bieden waarin elke leerling individueel wordt begeleid om zijn of haar potentieel te bereiken. We geloven sterk in het belang van een gepersonaliseerde aanpak in combinatie met sport en spel en streven ernaar om elke leerling de nodige tools en vaardigheden te bieden om succesvol te zijn in hun cognitieve en persoonlijke ontwikkeling waardoor ze kansrijker worden in het onderwijs.
Indien u leerlingen heeft die baat zouden kunnen hebben bij ons SW Junior Traject, nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. We staan klaar om verdere details te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden.